akropol - akademia kierowcy

Jakie trzeba

podjąć kroki?

Pierwszy krok do prawdziwej motoryzacji

O czym warto pamiętać?

Jakie trzeba wykonać kroki aby zapisać się na kurs?

Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz coś dla siebie. Pamiętaj, że kursy w naszej Akademii sprzedają się czasami już na rok do przodu, więc nie warto zwlekać z decyzją. Pamiętaj, że dokonując zakupu z wpłatą zadatku gwarantujesz sobie miejsce z wyprzedzeniem.

Rezerwację miejsca na kursie możesz dokonać na dwa sposoby:

Online: wypełniając formularz „zapisz się na kurs”. Rezerwacja zostanie potwierdzona w ciągu 24h od momentu zakupu oraz zostaniesz poproszony o odwiedzenie nas i zawarcie umowy szkoleniowej.

Tradycyjnie – odwiedzając nasze biuro w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Wojska Polskiego 24 (I piętro) w każdy poniedziałek w godzinach pomiędzy 17:00 a 19:00 i dokonując zawarcia umowy szkoleniowej wraz z jednoczesną opłatą za kurs lub uiszczeniem tylko samego zadatku 1000zł.

Aby przystąpić do szkolenia należy uzyskać w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zameldowania numer PKK.

O numer PKK może ubiegać się osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy – wymagana jest tutaj zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na specjalnym formularzu starostwa.
Do wyrobienia numeru PKK w starostwie potrzebne będzie:

– Orzeczenie lekarskie. Badanie można wykonać tradycyjnie u lekarza posiadającego uprawnienia do badania kandydatów na kierowców.

– Fotografia. Od 25.02.2016 roku przy zdjęciu do prawa jazdy obowiązują te same standardy co w dowodzie i paszporcie.

– Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

– Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na właściwym formularzu – dotyczy osób, które na moment wyrabiania numeru PKK nie ukończyły 18 roku życia.

Posiadając już nadany numer PKK możemy określić, który rodzaj szkolenia jest dla nas najwygodniejszy.

– Zdaj egzamin teoretyczny przed szkoleniem praktycznym. Dla osób oczekujących na termin rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość samodzielnego przygotowania się z części teoretycznej za pomocą dostarczonego przez nas dostępu online do archiwum wykładów i bazy pytań teoretycznych aktualnie obowiązujących podczas egzaminów państwowych. Zaletą takiego rozwiązania jest nauka we własnym tempie, w dowolnym miejscu i czasie oraz brak wymogu odbycia obowiązkowych wykładów teoretycznych. Po przyswojeniu materiału można zaliczyć przed zajęciami praktycznymi egzamin państwowy teoretyczny, który ważny jest bezterminowo a następnie skupić się już w 100% na kursie praktycznym. Możliwość odbycia egzaminu teoretycznego państwowego w wybranym WORD następuje w chwili ukończenia przez kandydata 17 lat i 11 miesięcy, czyli na miesiąc przed 18 urodzinami.

Po zdanym egzaminie teoretycznym następuje szkolenie praktyczne w wymiarze minimum 30h zegarowych zakończone każdorazowo egzaminem wewnętrznym, którego pozytywny wynik jest warunkiem dopuszczenia osoby szkolonej do egzaminu państwowego. Podczas trwania szkolenia praktycznego osoba szkolona zobowiązana jest do uczestnictwa w obowiązkowych 4 jednostkach lekcyjnych szkolenia z pierwszej pomocy.

Zajęcia teoretyczne i szkolenie praktyczne. W tej formie szkolenie rozpoczynamy cyklem wykładów przeprowadzanych w sposób tradycyjny na sali wykładowej w wymiarze 26 godzin lekcyjnych (45min.). W odróżnieniu od poprzedniej formy obecność jest tutaj sformalizowana i wymagana. Szkolenie przeprowadzamy w piątki, soboty i niedziele. Po dobyciu szkolenia teoretycznego następuje szkolenie praktyczne w wymiarze minimum 30h zegarowych oraz obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy w wymiarze 4 jednostek lekcyjnych a wszystko zakończone jest dwoma egzaminami wewnętrznymi teoretycznym i praktycznym. Dopiero uzyskanie pozytywnych wyników z obu części egzaminów wewnętrznych stanowi warunek dopuszczenia osoby szkolonej do egzaminów państwowych.

Skontaktuj się z nami!